Kontakt 

Kontaktując się z nami poprzez poniższy formularz kontaktowy lub telefonicznie prosimy o podanie szczegółowych informacji o planowanym wydarzeniu (data, miejsce wydarzenia itp.). My przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa oczekiwań. Działamy przede wszystkim na terenie województwa wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego. Po uzgodnieniu możemy również wykonać oświetlenie na terenie innych województw. 

 

 

Telefon: 508 318 314

e-mail: marlight@wp.pl.

Twój e-mail
Imię
Telefon
Miejsce wydarzenia
Data wydarzenia
Kolor dekoracji światłem
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marlight Waldemar Marciniak z siedzibą przy ul. Fabianowskiej 134b/2, 62-052 Komorniki  
2) Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:
•    listownie: Marlight Waldemar Marciniak, ul. Fabianowska 134b/2, 62-052 Komorniki 
•    e-mailem na adres marlight@wp.pl
•    korzystając z formularza zgłoszeniowego w zakładce KONTAKT.

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przesłania Państwu oferty cenowej na Państwa zapytanie  lub w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie (np. przez formularz kontaktowy);
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym umożliwić nam:
•    bezpośredni kontakt z Tobą;
•    informowanie Cię o przebiegu realizacji zamówienia;
•    informowanie Cię o warunkach umowy; 
•    informowanie Cię o przebiegu postępowania;
•    informowanie Cię o usługach, które mogą Cię zainteresować.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je:
 Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
•    dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową; 
•    realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
•    zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
•    statystycznych i archiwizacyjnych.
Dbamy w szczególny sposób o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dokonując należytej staranności aby Twoje dane były bezpieczne nie udostępniając ich żadnym innym firmom. Niemniej jednak możemy udostępnić Państwa dane wyłącznie organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu